praca naukowa

Identyfikacja pochodzenia kluczy RSA

Czy wyłącznie na podstawie klucza publicznego RSA możliwa jest identyfikacja generatora użytego do jego wygenerowania? Na to pytanie odpowiedzieli w swojej pracy (tutaj jej rozszerzona wersja) pracownicy czeskiego uniwersytetu Masaryka (czes. Masarykova univerzita). Na potrzeby badań, naukowcy wygenerowali ponad 60 milionów pary kluczy RSA przy użyciu 38 różnych generatorów wśród…