atak

Łamanie RC4 w 75 godzin

Dwóch belgijskich badaczy opublikowało pracę w której wykazują, że wystarczy 75 godzin (a czasem nawet mniej) do złamania (zdeszyfrowania) ciasteczka przesyłanego w sesji TLS szyfrowanej przy użyciu algorytmu RC4. Jest to drastyczne skrócenie czasu potrzebnego do złamania RC4 w porównaniu z ostatnimi znanymi możliwościami w tym zakresie. Opracowanie zawiera wiele…